Levererade fordon

Levereras: Juni 2015
Produkt: Slamsugare med spoltillsats
Kund: Jönköpings kommun
Levereras: Juni 2015
Produkt: Concept 2, slamsugare med spoltillsats
Kund: ISAB
Levereras: Maj 2015
Produkt: Concept 2, slamsugare med spoltillsats
Kund: Ragn Sells
Levereras: Maj 2015
Produkt: Slamekipage: Bil och släpvagn för 63ton!!
Kund: NHS Industri & Miljöservice AB

Nyheter

Kontakta vår service

Servicenätverk

I Finland: Jyväskylä, Lundo, Fredrikshamn
I Sverige: Nyköping, Falkenberg
I Norge: Oslo