Levererade fordon

Levereras: November 2015
Produkt: Bulkekipage, tippande biltank & liggande släpvagn
Kund: Andreas Ström Transport AB
Levereras: Augusti 2015
Produkt: Fodertank B4-31KA
Kund: Kjellsons Åkeri AB
Levereras: Augusti 2015
Produkt: Slamekipage, slamsugare med slamkärra
Kund: Oskarshamns Transport AB
Levereras: Juni 2015
Produkt: Cementekipage
Kund: S O Haglunds Åkeri AB
footer

Nyheter

Kontakta vår service

Servicenätverk

I Finland: Jyväskylä, Lundo, Fredrikshamn
I Sverige: Nyköping, Falkenberg
I Norge: Oslo