Levererade fordon

Levereras: April 2016
Produkt: Slamsläpvagn
Kund: VOAV Teknik AB
Levereras: Februari 2016
Produkt: Slamkärra
Kund: Ohlssons AB
Levereras: November 2015
Produkt: Bulkekipage, tippande biltank & liggande släpvagn
Kund: Andreas Ström Transport AB
Levereras: Augusti 2015
Produkt: Fodertank B4-31KA
Kund: Kjellsons Åkeri AB
footer

Nyheter

Kontakta vår service

Servicenätverk

I Finland: Jyväskylä, Lundo, Fredrikshamn
I Sverige: Nyköping, Falkenberg
I Norge: Oslo