Levererade fordon

Levereras: Maj 2015
Produkt: Concept 2, slamsugare med spoltillsats
Kund: Ragn Sells
Levereras: Maj 2015
Produkt: Slamekipage: Bil och släpvagn för 63ton!!
Kund: NHS Industri & Miljöservice AB
Levereras: Maj 2015
Produkt: Slamsugare med spoltillsats
Kund: Börstad Transport A/S
Levereras: Maj 2015
Produkt: Terränggående slamsugare
Kund: Svensk Tanktransport AB

Nyheter

Kontakta vår service

Servicenätverk

I Finland: Jyväskylä, Lundo, Fredrikshamn
I Sverige: Nyköping, Falkenberg
I Norge: Oslo